Què faig amb els documents que ja no utilitzo?

Totes les empreses, organitzacions, administracions, professionals i particulars tendim a acumular gran quantitat de documentació i d’informació confidencial que un dia o altre s’han d’eliminar ja sigui perquè es tracta de documentació obsoleta o prescrita, per cessament d’activitat o, simplement, per necessitat d’espai. És en aquest moment quan hem de valorar quin tipus d’informació contenen els documents i que el més prudent és destruir-los de forma controlada.

Contenidors Camprubí som una empresa que, entre altres activitats, ens dediquem a la destrucció de paper confidencial. Tenim implantada la llei de protecció de dades i som gestors i transportistes autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya.

Quins documents cal destruir?

 • Factures

 • Pressupostos

 • Comptabilitat

 • Registre d’impostos

   

 • Nòmines

 • Currículums

 • Informes

 • Arxius de clients

 

 • Documentació legal

 • Catàlegs

 • Memòries

 • Ofertes

 • Discs durs

 • CD, DVD i  cintes

 • Telèfons mòbils

 • Idees…

Perquè s’han de destruir els documents?

És més segur

És més segur

Es guarden una quantitat molt alta de documents que porten noms i dades personals de persones, d’empreses o de nosaltres mateixos; per tant, és important cuidar la seva privacitat i s’ha de gestionar amb molta prudència. Si llencem aquesta informació a les escombraries, no sabem en quines mans pot caure, per tant, és millor destruir la documentació abans que llençar-la.

 Acomplim la Llei de protecció de dades

Acomplim la Llei de protecció de dades

Perquè la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) estableix que, un cop complerta la prestació contractual, les dades de caràcter personal han de ser destruïdes o retornades al responsable del tractament, igual que qualsevol suport o document en què hi consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament.

 És més econòmic

És més econòmic

Malgrat sigui una de les solucions més emprades, destruir documents amb trituradores d’ús individual és un procés lent i costós pel que fa a temps i recursos: separar arxius, treure clips i grapes, passar-se hores davant de la trituradora de paper, netejar els residus i traslladar-los per al seu reciclatge.


El nostre personal s’encarrega de retirar tota la documentació, traslladar-la als nostres centres de triturat i destruir-la de manera segura i certificada, estalviant així temps i diners.

 Respectem al medi

Respectem al medi

Hem de reciclar per respectar el medi ambient. Amb la destrucció de documents, el 100% del paper és reciclat. Es genera un residu de paper triturat totalment controlat que es porta a reciclar per produir més paper o cartró. Per cada tona de paper que reciclem, salvem quinze arbres.