Skip to content

Destrucció de documents i paper confidencial

Contenidors Camprubí ofereix el servei de recollida i destrucció d’informació confidencial, en qualsevol tipus de suport, tot donant compliment a la normativa europea de seguretat DIN 32757-1 i DIN 66399-2, la qual estableix diferents graus de seguretat i la Llei de protecció de dades 15/1999, que ens obliga a establir mesures de seguretat que garanteixin la confidencialitat de les dades de caràcter personal.

Actualment, la documentació utilitzada en moltes empreses necessita mantenir uns nivells de seguretat molt elevats per tal d’evitar que terceres persones hi tinguin accés. La millor manera de complir tots aquests requisits legals per evitar possibles sancions o multes és comptar amb el servei d’una empresa especialitzada.

Tenim experiència en la destrucció de documents i arxius i demostrem una gran capacitat de treball i procurem per la satisfacció de tots els clients que contacten amb nosaltres.

Quins tipus de documents destruïm?

Destrucció d'arxius

Destrucció d’arxius

Destrucció de documents i paper confidencial

Destrucció de documents i paper confidencial

Factures, pressupostos, comptabilitat, registre d’impostos, nòmines, currículums, informes, arxius de clients, documentació legal, memòries…

Destrucció de publicitat

Destrucció de publicitat

Catàlegs, revistes, ofertes, díptics, flyers …

 

 

Destrucció de targetes

Destrucció de targetes de crèdit, d’identitat, identificacions…

Destrucció de radiografies

Destrucció de radiografies

Oferim una sèrie de serveis per a la destrucció de documents que s’adapten a les seves necessitats.

Destrucció puntual de documents

Fem la recollida i la destrucció certificada de tota la documentació acumulada. El nivell de destrucció és segons normativa europea. Els documents queden totalment il·legibles i és impossible la seva recuperació.

Destrucció periòdica de documents

Servei permanent de recollida de documents i paper confidencial mitjançant el lloguer de contenidors segurs.

Destrucció In Situ de documents

Per a casos concrets i si el client ho demana, oferim un servei per fer la destrucció confidencial de documents in situ ja que assegura la traçabilitat a el 100% i que la destrucció s’ha realitzat amb les màximes mesures de seguretat i confidencialitat.

A Contenidors Camprubí garantim que els nostres serveis de destrucció de documents ser compleixen amb:

Eficàcia

Venim a recollir-vos els arxius que ja han quedat obsolets o que voleu destruir i també oferim un servei de lloguer de contenidors per a l’eliminació dels papers que s’utilitzen al dia a dia.

 Confidencialitat

Els vostres documents es transportaran de forma segura a les nostres instal·lacions i seran destruïts al nivell 3, el qual assegura que els documents mai podran tornar a ser recompostos.

Compromís

Un cop acabat el procés de destrucció s’entrega un certificat conforme els documents han estat destruïts.

Saps quines són les avantatges de contractar els serveis per a destruir els vostres documents?

Seguretat

Per assegurar que la vostra informació i les dades que contenen no vagin a parar a mans de tercers, la manera més segura de destruir els documents és contractar un servei professional i a més complireu amb la Llei de protecció de dades 15/1999.

Temps

No es malgastarà temps amb trituradores d’ús individual, ja que el seu procés és lent i costós. És millor buidar tots els arxius i utilitzar el servei de lloguer de contenidors per emmagatzemar els documents que llencem al dia a dia de forma segura.

Diners

El personal no haurà de destinar el seu valuós temps a destruir el documents i tampoc haurà d’invertir en trituradores d’ús individual.

Reciclatge

Es gasten quantitats molt grans de paper; per aquesta raó, és important reciclar i donar un nou ús al paper. Un cop destruïts els documents, es genera un residu de paper triturat que es porta a reciclar per produir més paper o cartró.

La nostra planta de destrucció consta de:

Càmeres de seguretat i alarma

Traçabilitat dels contenidors dels nostres client

Oficina per a poder veure en directe la destrucció dels seus documents

Localitzador GPS en els nostres vehicles

Certificat confidencial i segura

Per a més informació i altres consultes sobre els nostres serveis de destrucció de documents i suports digitals, pots trucar-nos a el telèfon:
T. 938 59 19 61