Serveis per a la destrucció de documents

Contenidors Camprubí oferim un serie de serveis per a la destrucció de documents que es poden adaptar a les necessitats de cada client.  Destruccions puntuals o periòdiques, destruccions de suports digitals i també destruccions in situ.

Serveis

Destrucció de documents puntual

Serveis que poden sorgir en qualsevol moment, però que no es realitzen de forma habitual. Serveis per necessitats específiques.

Dins del món de la destrucció del paper confidencial, la nostra tasca principal és el buidat d’arxius de tota aquella documentació que amb el pas del temps s’ha anat acumulant, com ara factures, nòmines, currículums, ofertes, pressupostos, informes… i que un dia o altre s’han d’eliminar.

Contenidors Camprubí fem la recollida i la destrucció certificada de tota la documentació acumulada. El nivell de destrucció és segons normativa europea. Els documents queden totalment il·legibles i n’és impossible la seva recuperació.

Un cop destruïda tota la documentació, es fa la corresponent certificació i el paper triturat es lliurarà a un gestor autoritzat de residus per al seu reciclatge.

Serveis

Destrucció de documents periòdica

Servei permanent de recollida de documentació mitjançant contenidors segurs.

Aquest servei es pot estructurar mitjançant:

  • Retirades periòdiques, pactades prèviament pel client, establint el període de recollida (setmanal, mensual …)
  • Retirades sota demanda, sol·licitant la reposició en funció de les necessitats concretes del client

Per a aquest servei, disposem d’uns contenidors tancats amb clau i amb una ranura a la part superior per dipositar el paper. Són de fàcil maneig i caben a qualsevol lloc de l’oficina. El seu cost és molt reduït i la seva seguretat és reconfortant, ja que cada vegada que es canvia de contenidor de paper es fa el certificat de destrucció complint les normatives europees que la llei exigeix i el paper triturat es lliura a un gestor autoritzat de residus per al seu reciclatge.

Serveis

Destrucció
de suports digitals

Servei per a la eliminació segura de totes les dades emmagatzemades en suports digitals ja que esborrar les dades no és suficient per assegurar la seva eliminació i el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

Tipus de dispositius que destruïm:

  • Memòries: discos durs, pen drives,  targes de memòria…
  • Mitjans òptics: CD, DVD, Blu-Ray…
  • Cintes magnètiques: de casset, VHS…
  • Disquets: de 3,5 polzades, de 5,25 polzades…

Disposem de contenidors de seguretat per llançar dispositius d’emmagatzematge digital. Aquests s’entreguen i instal·len a les oficines i es mantenen tancats i segellats de forma segura on només poden accedir els nostres operaris.

Al finalitzar entreguem un Certificat de Destrucció Confidencial de Suports Digitals que assegura el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i confirma que s’han complert les exigències de la LOPD i del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) en quant a confidencialitat.

Serveis

Destrucció de documents in situ

Per a casos concrets i si el client ho demana, oferim un servei per a fer la destrucció confidencial de documents in situ ja que assegura la traçabilitat al 100% i que la destrucció s’ha realitzat amb les màximes mesures de seguretat i confidencialitat.

D’aquesta manera també s’elimina totalment el risc de pèrdua o filtració d’informació en la fase posterior de transport i emmagatzematge abans que els documents siguin destruïts en una planta de tractament de residus.

Tipus de contenidors

Per a cada servei disposem de diferents tipus de contenidors. Per a la destrucció periòdica de documents, els contenidors són tancats amb clau i amb una ranura a la part superior per dipositar el paper. Són de fàcil maneig i caben a qualsevol lloc de l’oficina.

Serveis

660 L.

Llargada: 1330 mm

Amplada: 780 mm

Alçada: 995 mm

S’utilitza per a la destrucció puntual d’arxius.

Serveis

240 L.

Llargada: 580 mm

Amplada: 750 mm

Alçada: 1000 mm

Capacitat: 90 kg de paper

Ideal per a oficines grans, llocs de treball grans o espais on es gestiona una gran quantitat de paper.

Serveis

120 L.

Llargada: 580 mm

Amplada: 500 mm

Alçada: 1000 mm

Capacitat: 50 kg de paper

Ideal per a oficines o llocs de treball on són necessaris més d’un contenidor i es poden distribuir en diferents punts.

Serveis

70 L.

Llargada: 405 mm

Amplada: 407 mm

Alçada: 610 mm

Capacitat: 20 kg de paper

Ideal per a oficines petites i espais de treball reduïts.