Skip to content

Serveis per a la destrucció de discos durs i suports digitals

Contenidors Camprubíoferim un seguit de serveis per a la destrucció de discos durs i suports digitals que es poden adaptar a les necessitats de cada client. Destruccions puntuals o periòdiques i també destruccions in situ.

Destrucció puntual de discos durs i suports digitals

Destrucció puntual de discos durs i suports digitals

Serveis que poden sorgir en qualsevol moment, però que no es realitzen de forma habitual. Serveis per a necessitats específiques.

Dins el món de la destrucció de l’material confidencial, la nostra tasca principal és el buidatge d’arxius de tota aquella documentació que amb el pas el temps s’ha anat acumulant.

Contenidors Camprubí fem la recollida i la destrucció certificada de tot el material acumulat. El nivell de destrucció és segons normativa europea, queden totalment il·legibles i és impossible la seva recuperació.

Un cop tot destruït, es fa la corresponent certificació i el material restant es lliura a un gestor autoritzat de residus per al seu reciclatge.

Destrucció documents de discos durs i suports digitals

Destrucció documents de discos durs i suports digitals

Servei permanent de recollida de l’material mitjançant contenidors segurs.

Aquest servei es pot estructurar mitjançant:

  • Retirades periòdiques, pactades prèviament pel client, establint el període de recollida (setmanal, mensual …)
  • Retirades sota demanda, sol·licitant la reposició en funció de les necessitats concretes de client.

Per a aquest servei, disposem d’uns contenidors tancats amb clau i amb una ranura a la part superior per dipositar el material. Són de fàcil maneig i caben a qualsevol lloc de l’oficina. El seu cost és molt reduït i la seva seguretat és reconfortant, ja que cada vegada que es canvia de contenidor es fa el certificat de destrucció complint les normatives europees que la llei exigeix i el material restant es lliura a un gestor autoritzat de residus per al seu reciclatge.

Destrucció in situ de discos durs i suports digitals

Destrucció in situ de discos durs i suports digitals

Per a casos concrets i si el client ho demana, oferim un servei per fer la destrucció confidencial in situ ja que assegura la traçabilitat a el 100% i que la destrucció s’ha realitzat amb les màximes mesures de seguretat i confidencialitat.

D’aquesta manera també s’elimina totalment el risc de pèrdua o filtració d’informació en la fase posterior de transport i emmagatzematge abans que els de discos durs i suports digitals siguin destruïts en una planta de tractament de residus.

Tipus de contenidors

Per a cada servei disposem de diferents tipus de contenidors. Per a la destrucció periòdica de documents, els contenidors són tancats amb clau i amb una ranura a la part superior per dipositar el material. Són de fàcil maneig i caben a qualsevol lloc de l’oficina.

contenidor_paper-415l

415 L.

Llargada: 693 mm

Amplada: 630 mm

Alçada: 990 mm

S’utilitza per a la destrucció puntual d’arxius.

Per a la destrucció de discos durs i suports digitals

240 L.

Llargada: 580 mm

Amplada: 750 mm

Alçada: 1000 mm

Ideal per a oficines grans, llocs de treball grans o espais on es gestiona una gran quantitat de material.

Per a la destrucció de discos durs i suports digitals

120 L.

Llargada: 580 mm

Amplada: 500 mm

Alçada: 1000 mm

Ideal per a oficines o llocs de treball on són necessaris més d’un contenidor i es poden distribuir en diferents punts.

Per a la destrucció de discos durs i suports digitals

70 L.

Llargada: 405 mm

Amplada: 407 mm

Alçada: 610 mm

Ideal per a oficines petites i espais de treball reduïts.